Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza w dniu 31 sierpnia 2017 roku na godzinę 17:00 na spotkanie “Maria Wisińska – Kluba we wspomnieniach przyjaciół”. Miejsce spotkania: ul. Zamkowa 1 (Sala Kosmiczna).