14 sierpnia w naszym Muzeum otwarta została wystawa p.t.: „Miara rzeczy”. Jest ona poświęcona zjawisku wszelakich miar używanych w społeczności wiejskiej i małomiasteczkowej w XIX i XX wieku. Na wystawie zaprezentowano zarówno miary zalegalizowane, jak i miary zwyczajowe. Na wystawie można dowiedzieć się jak wyglądał odważnik funtowy i kiedy był używany, czym różnił się zwykły cyrkiel od cyrkla kołodziejskiego lub też czym była miarka młynarska.  Osobną kategorię stanowią miary wykorzystywane przez rzemieślników. XIX wiek był szczególny, gdyż w tym czasie nastąpiło przejście od wielu tradycyjnych sposobów mierzenia do obowiązującego obecnie systemu metrycznego.

Do zobrazowania zjawiska posłużyły eksponaty pochodzące ze zbirów własnych naszego Muzeum, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola oraz od prywatnych kolekcjonerów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do zwiedzenia wystawy.