Wytyczne dla zwiedzających Muzeum Okręgowe w Sieradzu i jego oddziały, uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sieradzu    

08.05.2020r.

Otwarcie Muzeum i jego oddziałów odbywać się będzie stopniowo
i z uwzględnieniem wymogów sanitarnych określonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sieradzu.

W pierwszej kolejności Muzeum udostępni zwiedzającym stałe ekspozycje muzealne, wstrzymując się jednocześnie z organizacją zajęć edukacyjnych, konkursów, przeglądów, spotkań tematycznych i imprez plenerowych. Ze względów organizacyjnych, zapowiadane przez Muzeum otwarcie i prezentacje wystaw czasowych w 2020 roku zostają  przeniesione na kolejny rok.

 1. Ograniczona zostaje liczebność zwiedzających Muzeum. Do sal ekspozycyjnych w danym momencie może wejść:
 • Dominikańska ( 4 osoby) i  Zamkowa (1 osoba) łącznie 5 osób zwiedzających na dwa budynki.
 • Muzeum Walewskich łącznie 3 osoby zwiedzające na cały budynek.
 • Sieradzki Park Etnograficzny łącznie 6 osób zwiedzających teren parku. Wnętrza zabytkowych obiektów zwiedza maksymalnie 1 osoba.
 1. Zawiesza się do odwołania zwiedzanie grupowe.
 2. Zapewnienie interesantom i zwiedzającym  środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
 3.  Wywieszenie w pomieszczeniach, sanitarno-higienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania
  i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 4. Zwiedzający zobligowani są do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób (min. 2 -3 metry).
 5. Przy stanowisku kasowym przy zakupie biletów, wydawnictw itp. może przebywać tylko jedna osoba.
 6. Zwiedzających i interesantów obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu lub zakładanie rękawic ochronnych oraz zakrywanie ust i nosa.
 7. Wyznacza się trasy zwiedzania.
 8. Każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego zwiedzania, dokonuje się wietrzenia pomieszczeń i odkażania elementów jego wyposażenia :  klamki drzwiowe, zamki drzwiowe, poręcze, uchwyty, kontakty elektryczne, urządzenia sanitarne, blaty, oparcia krzeseł.
 9. Ograniczenie godzin otwarcia muzeum dla zwiedzających:

Dominikańska 2   Muzeum Walewskich   Sieradzki Park Etnograficzny

Poniedziałek    nieczynne            nieczynne                               nieczynne

Wtorek          12.00-17.00          10.00-15.00                           10.00-15.00

Środa             11.00-16.00          10.00-15.00                           10.00-15.00

Czwartek       11.00-16.00          10.00-15.00                           10.00-15.00

Piątek            11.00-16.00          10.00-15.00                            10.00-15.00

Sobota           11.00-15.00            nieczynne                             10.00-17.00

Niedziela       11.00-15.00          11.00-15.00                            10.00-17.00

 1. Odkłada się w czasie możliwość korzystania z szatni.
 2. Udostępnia się zwiedzającym oddzielną toaletę wyposażona w jeden sedes i w jedną umywalkę,
  z zachowaniem każdorazowej dezynfekcji po jej użyciu.
 3. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 4. Umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 5. Zwiedzający stosują się ściśle do poleceń personelu Muzeum.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela telefonicznie lub poczta elektroniczną     sekretariat Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

telefon      43 827-16-39,       e-mail      mos@pro.onet.pl