Muzeum sieradzkie od początku swego powstania w 1937 roku współpracuje na bieżąco z przybyłym do Sieradza, dwa lata wcześniej, wojskiem, szczególnie zaś ze stowarzyszeniami i organizacjami żołnierskimi.

W 2010 roku, na 75-lecie Sieradzkiej Brygady, we współpracy z sieradzkim oddziałem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, któremu przewodził płk Władysław Hammer zorganizowano w Muzeum wystawę czasową pt. „Z techniką łączności przez dziesięciolecia”. Ponieważ wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży, postanowiono wspólnie wygospodarować w Muzeum salę na urządzenie stałej wystawy pod tym samym tytułem.

Zdobycia sprzętu na tę wystawę podjął się osobiście płk Hammer. Jego ogromne zaangażowanie, konsekwencja i upór w załatwianiu tej sprawy, zarówno w Ministerstwie Obrony Narodowej jak i w Agencji Mienia Wojskowego, przyniosły oczekiwany skutek:

6 grudnia 2012 roku otworzono wspólnie, w sali Muzeum przy ul. Rynek 2, stałą wystawę „Z techniką łączności przez dziesięciolecia”, dumę płk. Władysława Hammera  i jego współtowarzyszy z sieradzkiego oddziału ŚZPŻŁ oraz Muzeum, wystawę, po której zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, oprowadzają sami członkowie Związku. Do chwili swojej śmierci w listopadzie 2013 roku, osobą najczęściej oprowadzającą po wystawie był sam płk Hammer.

Dyrekcja Muzeum i Zarząd sieradzkiego oddziału ŚZPŻŁ postanowili uczcić pamięć głównego organizatora tej wystawy i nadać Sali w której ona jest prezentowana, Jego imię.

Dokonano tego w dniu 23 kwietnia 2014 roku, w obecności uczestniczących  w V Sieradzkiej Konferencji Łączności członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności i władz powiatu.

O odsłonięcie tablicy z imieniem płk. Władysława Hammera dyrektor Muzeum Jerzy Kowalski poprosił:

  • gen. bryg. Edmunda Smakulskiego – prezesa ŚZPŻŁ
  • płk. Piotra Blonkę – przedstawiciela Sztabu Generalnego WP
  • płk. Romana Januszewskiego – dowódcę 15 SBWD
  • Dariusza Olejnika – Starostę Sieradzkiego.

Po odsłonięciu tablicy głos zabrali: prezes ŚZPŻŁ gen. Edmund Makulski i Starosta Sieradzki Dariusz Olejnik, podkreślając w swoich wystąpieniach zasługi płk. Władysława Hammera zarówno dla Sił Zbrojnych RP, jak i dla samorządów Ziemi Sieradzkiej.