Starosta sieradzki Dariusz Olejnik wręczył animatorom kultury z terenu powiatu nagrody pieniężne za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 roku. Przyznał je Zarząd Powiatu Sieradzkiego.

Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: za całokształt działalności i za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla kultury powiatu sieradzkiego. Starosta wręczył je podczas uroczystości w Muzeum Walewskich w Tubądzinie. Wzięli w niej udział ludzie kultury, ale też samorządowcy z gmin osób nagrodzonych – wójtowie Brzeźnia (Dorota Kubiak), Klonowej (Dariusz Perdek), Burzenina (Jarosław Janiak), Brąszewic (Karol Misiak), Goszczanowa (Łukasz Siewior) i Wróblewa (Tomasz Woźniak), burmistrz Złoczewa (Jadwiga Sobańska) oraz prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Powiat Sieradzki, oprócz starosty Dariusza Olejnika, reprezentowali: Michał Wzgarda, członek Zarządu Powiatu, Elżbieta Cieślak, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego i Halina Barden, inspektor w Wydziale Spraw Społecznych.

Uroczystość uświetnił występ artystek scen łódzkich: Beaty Zawadzkiej-Kłos, Agaty Górskiej-Kołodziejskiej i Anny Liszewskiej.

T.O.