Prezentowana do 16 maja w sali wystaw czasowych przy ul. Dominikańskiej 2 wystawa Nowe nabytki Muzeum w Sieradzu jest przede wszystkim wynikiem ofiarności społeczeństwa Ziemi Sieradzkiej. Gdyby nie osoby, dla których ważnym jest, aby świadectwo przeszłości zachować dla przyszłych pokoleń, tej wystawy nie udałoby się zorganizować. Na ekspozycji można zobaczyć przede wszystkim zabytki pochodzące z darów dla naszego Muzeum. Dary były i są głównym źródłem pozyskiwania eksponatów do kolekcji muzealnej. „Zasilają” one działy etnografii, historii, historii sztuki oraz archeologii. Dział archeologii pozyskuje również materiał zabytkowy prowadząc własne badania wykopaliskowe lub przyjmując przekazy od konserwatora zabytków.