13 maja 2014 r. w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbyło się spotkanie z archeologiem Jackiem Ziętkiem. Zgromadzeni mogli wysłuchać wykładu n.t. „Nowe odkryte cmentarzysko kultury przeworskiej w Chojnem pod Sieradzem”. Kultura przeworska to kultura archeologiczna rozwijająca się na ziemiach Polski między III w. p.n.e. a V w. n.e. Nazwę swą zaczerpnęła od odkrytego na początku XX w. cmentarzyska w miejscowości Gać, położonej niedaleko Przeworska. Pan Jacek Ziętek opowiedział o przebiegu badań archeologicznych na cmentarzysku w Chojnem, omówił zwyczaje pogrzebowe ludności kultury przeworskiej oraz zaprezentował wyposażenie z odkrytych w trakcie prac wykopaliskowych grobów. Dużą atrakcją była możliwość zobaczenia zakonserwowanych metali, były to min.: groty włóczni, miecz, umba, noże, zapinki, sprzączki i okucia końców pasa. Wydobyte przedmioty pozwalają datować cmentarzysko w Chojnem na przełom I i II wieku naszej ery. Na zakończenie zasygnalizował potrzebę dalszych badań oraz podjęcie próby odnalezienia osady, na której zamieszkiwała ludność grzebiąca swoich zmarłych na omawianym cmentarzysku.