15 maja w naszym Muzeum otwarta została nowa wystawa zatytułowana „Nowe szycie makatki” będąca efektem konkursu zorganizowanego w 2017 r. przez Łódzki Dom Kultury.
Krótkie wprowadzenie mówiące o historii i roli makatki wygłosiła kustosz p. Alicja Woźniak (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi), koordynator projektu. Makatka przywędrowała na ziemie polskie z terenu Niemiec i Holandii już w XIX w. Od początku XX w. makatka stała się nieodzownym elementem dekoracji wnętrz kuchennych zarówno wiejskich chałup, ja i miejskich domów. Na makatkach pojawiały się najczęściej treści religijne lub świeckie. Ikonografii towarzyszyły podpisy w formie: pozdrowienia, życzenia, sentencji, dedykacji lub tzw. złotych myśli.
O samym konkursie opowiedziała p. Danuta Wachowska, kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionów ŁDK. Na ekspozycji prezentowane są prace 82 twórczyń z terenu całego województwa łódzkiego. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach konkursowych: makatki tradycyjnych i makatki o tematyce współczesnej. Godny podkreślenia jest fakt, że na wystawie można także oglądać prace sieradzkich twórczyń, m.in.: Aleksandry Adamas (II nagroda), Kazimiery Balcerzak (wyróżnienie), Anny Curuł, Anny Glińskiej (III nagroda), Grażyny Kwapisz (wyróżnienie) i Marzeny Putyńskiej (wyróżnienie). Konkurs został dofinansowany ze środków MKiDN.
Wystawa będzie prezentowana w naszym Muzeum do 15 lipca.