W miniony czwartek, 28 stycznia zainaugurowano spotkania Studium Regionalnego Muzeum w nowym, 2016 roku. Słuchacze Studium zapoznali się ze wspaniałą postacią sieradzkiego lekarza powiatowego II poł. XIX wieku, dr Józefa Raźniewskiego.

Niezwykle interesująco, w ciepłych słowach opowiadał o doktorze J. Raźniewskim współczesny lekarz, chirurg, dr Zdzisław Prajs, członek sieradzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Sieradzki oddział PTL podjął w 2000 roku niezwykle cenną inicjatywę odbudowy i konserwacji mogił zasłużonych lekarzy spoczywających na starej sieradzkiej nekropolii.

Pierwszym pomnikiem poddanym pełnej konserwacji ze środków  sieradzkich lekarzy był właśnie niszczejący grobowiec dr. Józefa Raźniewskiego. Sprawę konserwacji tego grobowca pilotowali dr. M. Kroczak prezes oddziału PTL i właśnie prelegent spotkania, dr Z. Prajs.

Dr Prajs przybliżył nie tylko postać samego dr Raźniewskiego ale także i innych zasłużonych sieradzkich lekarzy XIX wieku.

Przypomniał przy okazji, że sieradzki oddział PTL nie tylko odrestaurował grobowiec dr Raźniewskiego w 2000 roku ale jeszcze to samo uczynił z grobem dr Maiditscha w 2008 roku i z grobem dr Stanisławskiego w 2013 roku.

Sam dr Z. Prajs przygotował ponadto wykaz sieradzkich lekarzy pochowanych na sieradzkiej nekropolii. Ciągle też zbiera pamiątki związane z działalnością nieżyjących już sieradzkich lekarzy.

Zebrani bardzo ciepło przyjęli wystąpienie dr. Z Prajsa nagradzając je oklaskami.