W dniu 09 lutego 2017 r. w Sali Rycerskiej przy ul. Dominikańskiej 2 odbyło się kolejne spotkanie w ramach Studium Regionalnego. Tym razem kierownik działu archeologii i paleontologii MOS Marek Urbański opowiadał o dziejach nieistniejącej cerkwi sieradzkiej p.w. św. Serafina, która stała przed stu laty na dzisiejszym Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Impulsem który pchnął prelegenta do zajęcia się tym tematem było odkrycie podczas prac remontowych na placu w 2016 r. reliktu fundamentu, który się okazał ostatnią resztką rozebranej w roku 1928 świątyni. Prelegent przedstawił przyczyny powstania cerkwi w Sieradzu, jej krótkie losy oraz przyczyny rozebrania, opierając się m.in. na nowo znalezionych w sieradzkim archiwum dokumentach i wskazówkach z parafii Aleksandra Newskiego w Łodzi. Wskazał również cerkiew św. św. Piotra i Pawła w Kaliszu, jako miejsce zdeponowania ikonostasu i utensyliów z Sieradza. Została także zaprezentowana zebranym licznie uczestnikom spotkania próba rekonstrukcji świątyni i jej lokalizacji w terenie na planie dzisiejszego Placu Piłsudskiego, dokonana na podstawie zachowanego materiału ikonograficznego oraz dokumentacji bliźniaczej cerkwi w Łęczycy, udostępnionej przez łowickie muzeum.