W dniu 19 maja 2016 r. w naszym muzeum odbył się wykład na którym Barbara Cichecka – kierownik Muzeum Miasta i Rzeki Warty oraz Andrzej Ruszkowski – działacz PTTK z Sieradza, przedstawili dzieje oraz działalność muzeum w Warcie. Spotkanie związane było z przypadającym w tym roku jubileuszem 35. rocznicy powstania przy oddziale PTTK w Warcie muzeum. Początki placówki związane są z powstałą w 1967 r. Izbą Regionalną otwartą w dworze małkowskim, która przekształcona została w roku 1981 w Muzeum Miasta i Rzeki Warty przy Oddziale PTTK. Dzieje warckiej placówki związane są z zasłużoną dla Warty dr Eugenią Kaleniewicz. To właśnie dzięki jej wieloletnim zabiegom mogło powstać Muzeum. Postać dr Eugenii Kaleniewicz przybliżona została słuchaczom przez Andrzeja Ruszkowskiego.