Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza na opowieść Władysława Sieczkowskiego “O ZAŁOŻENIU POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO “SOKÓŁ” W SIERADZU I JEGO ROLI W ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ SIERADZAN”. Spotkanie odbędzie się 25.02.2016 r. o godz. 17:00.