W dniu 5 grudnia 2013 r. w wyremontowanych piwnicach budynku Dominikańska 2 odbyło się spotkanie z Tomaszem Olszackim, autorem wydanej w 2013 roku książki „Zamek królewski w Sieradzu. Dzieje – badania – architektura”.

Tomasz Olszanki, archeolog z Łodzi zajmuje się badaniami architektury militaris. Podczas prelekcji autor omówił dzieje badań archeologicznych i architekturę zamku sieradzkiego. Duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania wzbudziła zwłaszcza przedstawiona hipotetyczna rekonstrukcja zamku z 1 połowy XVI wieku. Była ona możliwa dzięki dotarciu przez autora do niepublikowanych i nieznanych wcześniej źródeł pisanych z tego okresu. Zaprezentowana książka, wydana przez Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, jest pierwszą tak obszerną pozycją dotyczącą nieistniejącego od przeszło dwustu lat sieradzkiego zamku.