W dniu 15 czerwca w Muzeum przy ul. Dominikańskiej rozpoczęły się obchody 60-lecia Koła Terenowego nr 19 Polskiego Związku Niewidomych w Sieradzu. Prezes Koła w Sieradzu pani Eugenia Anna Wewersowicz otworzyła ekspozycję poświęconą historii Koła Terenowego w Sieradzu oraz dziedzinom sportowym i artystycznym dostępnym osobom z dysfunkcją wzroku. Prezentowany jest portret Ludwika Braille`a, który opracował system zapisu tekstu dla niewidomych oparty na kombinacji sześciu wypukłych punktów umieszczonych na obwodzie prostokąta. Ten genialny wynalazek został ogłoszony w 1829 roku, a pierwszą książkę wydrukowaną pismem brajlowskim wydano w roku 1837. Na wystawie można oglądać przykłady takich książek. Prezentowane są również ciekawe przedmioty i urządzenia służące ludziom niewidomym lub niedowidzącym. Następnie w sali przy ul. Zamkowej odbyła się prelekcja Alicji Nyziak oraz projekcja filmu „Spotkanie z niewidomym”.  Kolejnym punktem programu były przygotowane przez Muzeum warsztaty „Dotknąć zabytek”, na których osoby z dysfunkcją wzroku mogły zapoznać się z zabytkami będącymi w zbiorach Sieradzkiego Muzeum. Warsztaty prowadzili kierownicy działów muzealnych – etnografii i sztuki: Paweł Kieroń i Bogusław Krawczyk.  Do Muzeum z okazji 60-lecia Koła Terenowego PZN w Sieradzu zapraszamy również 15 września 2016 r.