W minioną niedzielę, 11 grudnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach muzealnego Studium Regionalnego. Wyjątkowo tym razem , ze względu na szczególnie uroczysty charakter spotkania skorzystano z Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu (ul. Jana Pawła II 48). Gościem spotkania był redaktor Piotr Korycki, który w prelekcji “Od niego się zaczęło… Tropem powstańczego obrazu Matki Boskiej AK” przedstawił wyniki swoich badań i poszukiwań związanych z postaciami ks. infułata Apolinarego Leśniewskiego i artystki – malarki Ireny Pokrzywnickiej oraz losami, powstałego z inicjatywy Ks. A. Leśniewskiego, obrazu Matki Boskiej Armii Krajowej,  przechowywanego dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego. Po prelekcji, uzupełnionej informacją ks. Mariana Bronikowskiego, obecnego proboszcza parafii Wszystkich Świętych, o powojennych losach ks. Apolinarego Leśniewskiego, redaktor Piotr Korycki zaprosił wszystkich do obejrzenia zrealizowanego przez siebie filmu pt. “Ku pokrzepieniu powstańczych serc. Historia obrazu Matka Boska AK”. Krótki 45-minutowy, film został przyjęty długotrwałą owacją. Dyrektor Muzeum Jerzy Kowalski podziękował prelegentowi i twórcy filmu za ciekawe wystąpienie i za interesujący film, a wszystkim obecnym na spotkaniu za przybycie na nie mimo deszczowej pogody. Dodał ponadto, że na wiosnę Muzeum spodziewa się wizyty rodziny Ks. infułata Apolinarego Leśniewskiego, w trakcie której przekazane zostanie pośmiertne odznaczenie Ks. A. Leśniewskiego do zbiorów Muzeum.