13 marca w sieradzkim Muzeum odbył się kolejny wykład w ramach Studium Regionalnego. Tym razem tematem były „Odpustowe obrazy religijne w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sieradzu”, a prelegentem był mgr Paweł Kieroń, kierownik działu etnograficznego.

W zasobach działu etnograficznego znajduje się ok. 80 obrazów o tematyce religijnej. Do najczęściej spotykanych przedstawień należą: Matka Boska z Dzieciątkiem, w tym Matka Boska Częstochowska i Piekarska,  Chrzest Chrystusa, Chrystus Cierpiący, Chrystus Ukrzyżowany, święci: Antoni, Agata, Barbara, Florian, Józef, Urszula i inne. W większości muzealia te datowane są na początek XX w., chociaż jest kilka obrazów o dziewiętnastowiecznym rodowodzie. Klasa tych muzealiów i ich stan zachowania jest bardzo zróżnicowany.

Obok obrazów malowanych przy użyciu tzw. „przepróchy” (szablonów) występują także obrazy powstałe przy użyciu technik „rantowania” lub „wystrychiwania”. Osobną grupę stanowią tzw. obrazy „wysadzane”. Podczas prelekcji pokrótce zostały omówione różnice w poszczególnych technikach. Prawdopodobnie większość tych obrazów powstała w pracowniach częstochowskich lub w Gidlach.

Na koniec prelekcji omówiono oleodruki z zasobów sieradzkiego muzeum. Stanowią one osobną kategorię. Ze względu na stosunkowo niską cenę, cieszyły się one dużą popularnością wśród ludności wiejskiej jeszcze w drugiej połowie XX w. Wykonywano je przeważnie na płótnie lub papierze, a swą formą naśladowały barwne obrazy olejne.