Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza w dniu 15.09.2016 r. o godzinie 17:00 na spotkanie wspomnieniowe z gen. bryg. Andrzejem Szymonikiem i ks. kapelanem płk. Zenonem Sodzawicznym o organizacji parafii wojskowej Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryi w Sieradzu. Miejsce spotkania: ul. Dominikańska 2.