Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza w dniu 10 sierpnia 2017 roku na godzinę 17:00 na pokaz PIĘKNIEJĄCY SIERADZ Z LOTU PTAKA, który przedstawią: st. kpr. Przemysław Okoń, Tomasz Oszczęda, Ryszard Sierociński. Miejsce spotkania: ul. Zamkowa 1 (Sala Kosmiczna).