4 października 2012 r. w Muzeum Okręgowym w Sieradzu została otwarta wystawa “Polacy w Brazylii”. Ekspozycja powstała przy współpracy Ambasady RP w Brasilii i środowisk polonijnych w Brazylii. Na piętnastu planszach zamieszczono fotografie, kopie dokumentów i informacje przedstawiające historię polskiej emigracji do Brazylii, życie polskich imigrantów w swej nowej ojczyźnie oraz ich wkład w rozwój literatury, sztuki, nauki i gospodarki brazylijskiej. Pokazano także pielęgnowanie przez nich polskich tradycji, kultury i języka polskiego oraz wiary swych przodków. Możemy również poznać działalność polskich księży, misjonarzy i zakonnic w Brazylii. Zgromadzone materiały pokazują bardzo bliskie i bogate relacje między obu państwami w różnorodnych sferach: politycznej, gospodarczej oraz współpracy kulturalnej i naukowej. Wystawie “Polacy w Brazylii” towarzyszy ekspozycja publikacji polskich i polonijnych. Wystawę zwiedzać można do 11 listopada 2012 r.