W ramach Studium Regionalnego, w ostatni czwartek 25. 02. 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie. Prelekcję poprowadził znany sieradzki trener lekkoatletyki w klubie Żyglina – Sieradz, Władysław Sieczkowski, z zamiłowania historyk, pasjonujący się dziejami sieradzkiego sportu.

Tematem wystąpienia była działalność na terenie Sieradza Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” od czasów  powstania w 1906, jego reaktywowania w 1921, do roku 1939. Licznie przybyli na wystąpienie uczestnicy spotkania, w tym potomkowie przedwojennego „Sokoła”, wysłuchali barwnie opowiedzianej historii przedwojennego klubu sportowego i losach ich członków. Duże wzruszenie wśród uczestników wzbudziły losy sztandaru sieradzkiego „Sokoła”. Prelekcja urozmaicona została pokazem licznych zdjęć oraz wystąpieniem harcerek z 12 Burzenińskiej Drużyny Harcerskiej „Sokół”, które odczytywały fragmenty przedwojennych dokumentów.