Od 1 grudnia  można oglądać wystawę rzeźb sakralnych, portretów szlacheckich i ołtarza z obrazem św. Rodziny. Eksponaty są własnością naszego muzeum i zostały poddane w bieżącym roku konserwacji. Rzeźby i portrety były poddane konserwacji pełnej, a ołtarz – konserwacji technicznej. Wszystkie obiekty (z których najstarszy jest z przełomu XIV i XV w.) pochodzą z terenu Sieradza bądź też z dworów i kościołów, które znajdowały się w sąsiednich miejscowościach.

Sfinansowanie prac było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawę można oglądać do 17 grudnia 2015 r.