W dniu 1 marca 2022r. o godzinie 16.00 odbyło się w Muzeum Okręgowym w Sieradzu spotkanie, poświęcone żołnierzom podziemia niepodległościowego, przeciwstawiającym się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą Polsce, reżimowi komunistycznemu  po zakończeniu II wojny światowej. W trakcie spotkania,  dyrektor muzeum Piotr Gutbier nawiązał do do daty 1 marca 1951r., kiedy to z rąk funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w stołecznym  więzieniu na ulicy Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie, śmierć ponieśli członkowie IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. W dalszej części spotkania pokazany został fabularyzowany dokument przedstawiający postacie żołnierzy wyklętych min. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, Danutę Siedzikówną „Inkę”, Józefa Franczaka „Laluś”. Nawiązano również do tajnych organizacji niepodległościowych, które działały na terenie sieradzkiego. W strukturach sieradzkiego obwodu Konspiracyjnego Wojska Polskiego, znaleźli się  min. Antoni Bartolik „Szary”, Jan Kwapisz „Lis Kula”, Antoni Chowański „Kuba”, Antoni Janiec „Antek”, Władysław Bobrowski „Wiktor”.