Muzeum Okręgowe w Sieradzu, na wniosek grupy społeczników – pasjonatów lotnictwa (m.in. panów Roberta Kielka, Andrzeja Ruszkowskiego, Waldemara Bohdanowicza), zaprosiło do Sieradza – w dniu 17 października 2013 r. – Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi, aby poprosić Komitet by zaapelował do samorządów województwa, żeby przed przyszłoroczną rocznicą wybuchu II wojny światowej upamiętnili wszystkie, nie upamiętnione dotychczas miejsca walk Polaków z Niemcami we wrześniu 1939 roku, zwłaszcza zaś miejsca zestrzeleń polskich lotników. Komitet zaakceptował ten wniosek.

Na terenie Sieradzkiego dotyczy to m.in. nie upamiętnionych dotychczas miejsc zestrzeleń na terenie gmin Pęczniew, Szadek i Warta.

Społecznym i samorządowym wysiłkiem zostało już upamiętnione miejsce zestrzelenia „Karasia” w miejscowości Kozy, w gminie wiejskiej Sieradz.

Dlatego też posiedzenie Komitetu rozpoczęto od pokazania filmu z uroczystości upamiętnienia tego zestrzelenia w Kozach a następnie wyjechano do tej miejscowości, aby zobaczyć to miejsce w terenie. Z Kóz członkowie Komitetu udali się na cmentarz wojenny do miejscowości Glinno w gminie Warta, na którym spoczywa ok. 90-ciu polskich żołnierzy z września 1939 roku, by ustalić jakich pilnych zabiegów konserwatorskich i środków wymagają wzniesione na nim główne pomniki.

Z Glinna Komitet wrócił do Muzeum Okręgowego, by realizować ustalony wcześniej własny porządek obrad w których brał również udział Wicestarosta Sieradzki Pan Zbigniew Krasiński.

Fot. Tomasz Oszczęda