10 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 odbyło się otwarcie nowej czasowej wystawy „Powstanie Styczniowe w prasie zagranicznej. Ryciny z kolekcji Krzysztofa Kura”. Na wystawie prezentowane są oryginalne ryciny pochodzące z tygodników ilustrowanych ukazujących się w Europie i Stanach Zjednoczonych w latach 1860 – 1868. Wszystkie grafiki poświęcone są Polsce i burzliwym wydarzeniom rozgrywającym się na naszych ziemiach, a także europejskiej dyplomacji, która usiłowała rozwiązać tzw. sprawę polską. Wystawa w ciekawy sposób przedstawia przebieg Powstania Styczniowego, a także uświadamia jak szerokim echem odbiło się ono w europejskiej prasie. Ryciny znajdujące się na wystawie są zapisem wydarzeń sprzed 150 lat i pamiątką po ich uczestnikach. Ukazują bitwy, potyczki i epizody Powstania, niosą ze sobą atmosferę tamtego czasu. Wystawa jest też okazją do spotkania z piękną, ale odchodzącą już w przeszłość sztuką drzeworytniczą i litograficzną. Ryciny te są dziełem sztuki, które cieszy swym pięknem nawet tych, dla których Powstanie Styczniowe jest jedynie bladym echem z przeszłości. Wystawa prezentowana będzie do 31 stycznia 2016 r.