Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu oraz Dyrektor Narodowego Centrum Kultury zapraszają 10.12.2015 r. o godzinie 17:00 na otwarcie wystawy “POWSTANIE STYCZNIOWE W PRASIE ZAGRANICZNEJ Ryciny z Kolekcji Krzysztofa Kura”. Wystawa będzie czynna do 31.01.2016 r.