W dniu 12 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie w ramach Studium Regionalnego, które organizowane jest przez nasze muzeum. Tym razem prelegentem był mieszkający w Sieradzu dr Grzegorz Wierzchowski, nauczyciel historii w szkołach w Zduńskiej Woli, od 2016 r. pełniący funkcję Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Dr. G. Wierzchowski zajmuje się historią sieradzkich dominikanów, którym to poświęcił kilka prac naukowych, w tym pozycję książkową Dzieje klasztoru dominikanów w Sieradzu Od lat 30. XIII wieku do 1864 roku. Spotkanie w Muzeum było okazją do zaprezentowania kolejnej książki autora pt. Feliks herbu Gozdawa 1537 – 1602 zapomniany sieradzki dominikanin.

Ojciec Feliks pochodził z Sieradza, gdzie wstąpił do tutejszego klasztoru około połowy XVI wieku. Był osobą wykształconą nie tylko w szkołach zakonnych na terenie prowincji polskiej dominikanów, ale również na uniwersytecie krakowskim i bolońskim. Przebywając w Krakowie dwukrotnie był wybierany na przeora tutejszego klasztoru i prowincjonała, pełnił również urząd kaznodziei w kościele Mariackim. Pod koniec życia powrócił do rodzinnego klasztoru sieradzkiego, gdzie zmarł w 1602 roku w opinii świętości. Ojciec Fekiks h. Gozdawa był nie tylko intelektualistą ale również bibliofilem. Zebraną przez niego, dużą jak na tamte czasy bibliotekę z dziełami teologicznymi, zapisał sieradzkiemu konwentowi. Po kasacie klasztoru w 1864 roku ksiązki z klasztornej biblioteki przewiezione zostały do Włocławka, gdzie znajdują się do dnia dzisiejszego. Wśród nich zachowały się również ksiązki pochodzące z biblioteki ojca Feliksa. Kilka dzieł teologicznych z biblioteki ojca Feliksa przechowywane jest także w zbiorach starodruków naszego muzeum.