W czwartek 10 września 2015 r. w sali rycerskiej MOS odbyło się spotkanie ze starszym kustoszem Markiem Urbańskim, który wygłosił prelekcję nt. „Gródki rycerskie w okolicach Sieradza”. Impreza odbywała się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 „Utracone dziedzictwo”. Prelegent omówił tło polityczno-gospodarcze akcji budowlanej rycerstwa Polski Centralnej w XIII-XV w. Szczegóły tyczące konstrukcji, wyposażenia i funkcjonowania przybliżył na przykładzie grodu w Siedlątkowie nad Wartą a następnie dokonał przeglądu kilkunastu podsieradzkich, zachowanych do dziś w formie stożków grodzisk. Spotkanie zakończono zaproszenie, do zwiedzania grodzisk 20 września podczas wycieczki krajoznawczej, organizowanej wspólnie z PTTK Sieradz.

Fot. Tomasz Oszczęda