W dniu 6 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie w ramach Studium Regionalnego, prowadzonego przez nasze Muzeum. Sieradzki regionalista Jan Pietrzak przypomniał postać urodzonego 135 lat temu, przedwojennego sieradzkiego notariusza, Romualda Juliana Łempickiego.

         R. J. Łempicki urodził się w 1882 r. na Kielecczyźnie w Chomętowie koło Jędrzejowa. Po ukończeniu gimnazjum w Kielcach studiował prawo na uniwersytecie warszawskim, a następnie w Odessie. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Wydziale Administracji Magistratu miasta Warszawy. W czasie I wojny światowej jako podchorąży rezerwy powołany został do wojska rosyjskiego. Po zakończeniu wojny w 1918 r. rozpoczął pracę jako sędzia śledczy w Turku, a następnie w Sądzie Okręgowym w Kaliszu. W 1924 r. przeniósł się do Sieradza, gdzie do 1939 r. pracował jako notariusz. Zamieszkał w domu przy ul. Ogrodowej, zwanym dzisiaj jako „dom kata”. Oprócz pracy zawodowej włączył się czynnie w życie społeczne naszego miasta, działając  w organizacjach i stowarzyszeniach. Był m. in. prezesem sieradzkiego oddziału Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej oraz wiceprezesem Polskiej Macierzy Szkolnej. Należał do towarzystwa muzycznego „Lutnia” i towarzystwa gimnastycznego „Sokół”. W 1939 r. powołany został do wojska jako oficer rezerwy, pełniąc funkcję naczelnika poczty polowej armii „Łódź”. We wrześniu tego roku podczas wycofywania się wojska na wschód trafił pod Tarnopolem do niewoli sowieckiej. Więziony był w obozie jenieckim w Kozielsku, a następnie rozstrzelany w dniu 6 kwietnia 1940 r. w Katyniu. W 1943 r. został ekshumowany przez Niemców i zidentyfikowany na podstawie dokumentów jakie miał przy sobie. Wspomnieniowe spotkanie w Muzeum odbyło się dokładnie w 77. rocznicę śmierci Romualda Juliusza Łempickiego.