06 sierpnia 2019 r. w Muzeum Okręgowym w Sieradzu o godzinie 17.00, odbyło się kolejne wtorkowe muzealne spotkanie, podejmujące temat Powstania Warszawskiego. Przedstawiono min. dokumenty historyczne z zasobów archiwalnych Polskiej Kroniki Filmowej oraz Radia Wolna Europa, mówiące o planach i podejmowanych działaniach  do wybuchu powstania w Warszawie. Kolejnym punktem spotkania była projekcja filmu dokumentalnego PASTa – 1944. Widzowie mogli poznać historię gmachu PAST-y, który w przedwojennej Warszawie – obok Prudentialu był najwyższym budynkiem.

W czasie Powstania Warszawskiego budynek PAST-y, po dwudziestu dniach walk / 20 sierpnia 1944r./, zdobył oddział Batalionu “Kiliński” pod dowództwem rotmistrza Henryka Roycewicza “Leliwy”. W opinii uczestnika walk o gmach PAST-y, dowódcy III plutonu VIII kompanii batalionu “Kiliński”, Antoniego Bieniaszewskiego, zdobycie PAST-y było ogromnym sukcesem taktycznym a budynek miał szczególne znaczenie strategiczne, ponieważ było w nim centrum niemieckiej łączności telefonicznej  i depeszowej między Berlinem a frontem wschodnim.

Film “Pasta 1944  w reżyserii Marka Widarskiego powstał na zlecenie Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, a zrealizowany został przez Fundację Filmową Armii Krajowej przy współudziale Muzeum Powstania Warszawskiego. Do sieradzkiego muzeum trafił dzięki uprzejmości Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.