W dniu 13 grudnia 2016 r. odbyła się w Muzeum Promocja książki “Arego Szternfelda dialog serdeczny z Miastem” wydanej przez Fundację Wspierania Kultury Miasta Sieradza przy wsparciu Urzędu Miasta i przyjaciół – sponsorów.  Książka, w pięknej edytorskiej szacie (opracowanie graficzne Paweł Duraj, projekt okładki Karolina Antczak, skanowanie dokumentów Sławomir Bartoszek), ukazała się nakładem sieradzkiego wydawnictwa ProfArt, kierowanego przez Ryszarda Sierocińskiego, znanego propagatora dziejów i kultury regionu. Spotkanie promocyjne otworzył Prezes Fundacji Michał Kłos, który poinformował o tegorocznych wydawnictwach Fundacji oraz o zamierzeniach na przyszłość.  Podkreślił, że prezentowana książka jest kolejnym elementem projektu, upamiętniania związków twórcy podstaw światowej kosmonautyki Arego Szternfelda z Sieradzem, i że Fundacja podejmować będzie w przyszłości dalsze inicjatywy w tym względzie.

Następnie poprosił Przewodniczącą Rady Fundacji Ewę Jaśkiewicz i redaktora tomu Jerzego Kowalskiego o zaprezentowanie wydawnictwa.

zarówno Ewa Jaśkiewicz jak i Jerzy Kowalski przedstawili postać wielkiego uczonego Arego Szternfelda jak i odpowiedzialnego, za utrzymywanie z nim oficjalnych kontaktów, Jana Matusiaka jako gorących patriotów swojego rodzinnego Sieradza. Pierwszy tęsknił do tego nadwarciańskiego grodu całe życie, drugi, na miejscu starał się jak najofiarniej dla niego przez całe życie pracować. W tym umiłowaniu Sieradza byli bardzo podobni do siebie.

na zakończenie Prezes Fundacji podziękował gorąco tym wszystkim, wymienionym na ostatniej stronie książki, dzięki którym mogła się ona ukazać jeszcze przed tegoroczną Wigilią, jako prezent na Gwiazdkę.