7 grudnia odbyło się kolejne spotkanie w ramach Studium regionalnego. Temat wykładu brzmiał: „Rola Stanisława Barona Graevego w promocji przeszłości i kultury ludowej Ziemi Sieradzkiej w czasach zaborów”. Prelegentem był mgr Paweł J. Kieroń, etnograf. Podczas wystąpienia zaprezentowana została biografia Stanisław Graeve oraz jego dokonania jako badacza, kolekcjonera i wydawcy. Jako jeden z pierwszych rozpoczął dokumentowanie zjawisk kultury ludowej i przeszłości Ziemi Sieradzkiej. Założył własne muzeum w pałacu w Biskupicach. Ukazano także rolę Stanisława Graeve jako jednego z twórców i organizatorów oddziału kaliskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz prekursora muzealnictwa w Kaliszu. Nie tylko przekazał on część swojej kolekcji do powstającego wówczas kaliskiego muzeum, ale także łożył środki finansowe na jego utrzymanie. Wynajmował malarzy, którzy dokumentowali ludowe stroje sieradzkie. Na początku XX wieku wydał serię przewodników po regionie. Bez wątpienia był osobą zasłużoną dla Ziemi Sieradzkiej.