Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza w dniu 07 grudnia 2017 r. na godzinę 17:00 na wykład Pawła Kieronia kierownika działu etnografii w Muzeum Okręgowym w Sieradzu “Rola Stanisława barona Graevego w promocji przeszłości i kultury ludowej Ziemi Sieradzkiej, w czasach zaborów”. Spotkanie odbędzie się w Sali Rycerskiej, ul. Dominikańska 2.