W dniu 29 marca we wtorkowe popołudnie w Muzeum Okręgowym w Sieradzu miało miejsce spotkanie z Wiesławem Dworniakiem, który opowiedział o młynarstwie i młynarzach w dokumentach metrykalnych regionu sieradzko-wieluńskiego w okresie od XVIII do początków XX wieku. Wiesław Dworniak, lekarz kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych jest jednocześnie pasjonatem historii i geneaologii. Młynarstwem zainteresował się wertując  dostępne archiwa i księgi metrykalne, które pozwoliły mu odkryć korzenie swoich przodków zajmujących się tym właśnie zawodem w minionych czasach. W trakcie spotkania Wiesław Dworniak ciekawie opowiadał o konstrukcji młynów wodnych  i wiatraków, które można było jeszcze nie tak dawno podziwiać w regionie a które obecnie już nie istnieją. Zwrócił również uwagę  na rodowody rodzin młynarskich, ich koligacje rodzinne, status społeczny i ekonomiczny jako pionierów postępu gospodarczego polskiej wsi.

Na zakończenie zebrani mogli obejrzeć i pozyskać książki autorstwa Wiesława Dworniaka, które stanowią cenne źródło do dziejów gospodarczych regionu oraz wzbogacają  wiedzę wszystkich pragnących odkryć dzieje swoich rodzin i osób zainteresowanych tematem młynarzy w Polsce.