W dniu 22 stycznia 2015 r. w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbyło się inauguracyjne spotkanie w ramach Studium Regionalnego. Wykład, którego tematem było życie i działalność Rudolfa Weinerta, pierwszego kustosza założonego w 1937 r. Muzeum w Sieradzu, wygłosił Marek Urbański – kierownik Działu Archeologii i Paleontologii MOS. Prelegent przedstawił drogę życiową, dokonania zawodowe, w tym szczególnie związane z tworzeniem Muzeum i ochroną zabytków podczas lat okupacji hitlerowskiej oraz okoliczności tragicznej śmierci rodziny Weinertów w 1945 r. W spotkaniu, po którym wywiązała się ożywiona dyskusja, uczestniczyło 28 osób.

Fot. TO