23 maja 2014 r. w Bibliotece Powiatowej odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu nt. „Sądownictwo Polskiego Państwa Podziemnego w Okręgu Łódzkim Armii Krajowej (1939 -1945)”. Wykład wygłosił mgr Michał Hanke, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach drugiej wojny światowej na okupowanych ziemiach Polski w warunkach konspiracyjnych zdołano odtworzyć prawie całą strukturę przedwojennego aparatu państwowego. Powstał również prężny i rozbudowany wymiar sprawiedliwości. Prelegent podczas wykładu w szczegółowy sposób omówił funkcjonowanie Wojskowych Sądów Specjalnych. Podał też przykłady konkretnych spraw między innymi Bronisława Majewskiego ps. „Dziadek”, który został aresztowany 15 października 1944 roku. W śledztwie Majewski załamał się i zgodził na współpracę z Niemcami. Ujawnił kilku oficerów sztabowych i zaangażował się w negocjacje w sprawie tworzenia tzw. Legionu Polskiego u boku III Rzeszy. Mimo niepowodzenia tej akcji mjr. Majewski został wypuszczony, aby później zginąć z wyroku AK. Po wykładzie odbyła się dyskusja.