W dniu 12 stycznia b.r. w Muzeum Okręgowym w Sieradzu otwarto wystawę p.t. “Ścieżki pamięci… pozostały tylko kamienie”. Prezentowane są na niej fotogramy przedstawiające relikty cmentarzy żydowskich na teranie województwa łódzkiego. Autorami fotografii są Andrzej Białkowski i Piotr Wypych. Obszerne podpisy przybliżają odbiorcom historię mniejszości żydowskiej w poszczególnych miejscowościach województwa. Fragment ekspozycji dotyczący Sieradza wzbogacony został prezentacją kilku macew z tych nielicznych, które ocalały w naszym mieście, oraz projektem lapidarium autorstwa sieradzkiego artysty plastyka Cezarego Zbrojewskiego.
Wystawę można oglądać do 26 lutego 2012 roku w nowej sali, znajdującej w kamienicy Rynek 1.