23 lutego br. w salach wystawowych Muzeum Okregowego w Sieradzu, na wystawie “Ścieżki pamięci… Pozostały tylko kamienie” odbyło się spotkanie z panią Joanną Podolską, dyrektorem Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Głownym tematem spotkania było omówienie, jak funkcjonowało najdłużej istniejące w Europie getto żydowskie, czyli getto łódzkie, a także jak w tych nieludzkich warunkach trwało i rozwijało się życie kulturalne. Pani Joanna Podolska omówiła także rolę i zadania Centrum Dialogu nie tylko dla Łodzi ale i dla całego regionu. Po niezwykle interesującym wystąpieniu pani dyrektor rozpoczęła się długa dyskusja na temat roli dialogu polsko-żydowskiego dziś, z uczestnikami spotkania, w tym z prasą. Spotkanie z panią Joanną Podolską było pierwszym z cyklu spotkań i dyskusji o roli i znaczeniu dialogu międzykulturalnego i międzyreligijnego dziś, jakie Muzeum Okręgowe zamierza kontynuować.