Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza w dniu 24.11.2016 r., o godzinie 17:00 na wykład Anny Piestrzeniewicz kierownika działu historii Muzeum Okręgowego w Sieradzu pt. “Sieradz w czasie okupacji niemieckiej w świetle relacji zebranych przez Jadwigę Kozłowską”. Miejsce spotkania ul. Dominikańska 2.