Dnia 21 listopada 2013 r. otwarto w wyremontowanych piwnicach budynku Dominikańska 2 stałą wystawę pt. „Sieradz w świetle badań archeologicznych”.

Wystawa w oparciu o zabytki z badań archeologicznych prowadzonych wielokrotnie od końca II wojny św. Ma na celu zaprezentowanie dziejów Sieradza i najbliższej okolicy od średniowiecza do czasów nowożytnych. Podzielono ją na trzy części: 1) dzieje i rozwój grodu i zamku sieradzkiego; 2) średniowieczne i nowożytne stare miasto w Sieradzu; 3) średniowieczny i nowożytny obrządek pogrzebowy w okolicach Sieradza. Na wystawie zaprezentowano kilkaset zabytków, w tym: ceramikę naczyniową od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne, wyroby szklane, ciekawe kafle piecowe – często unikatowe, monety, ozdoby stroju, obuwie, uzbrojenie, w tym miecz z wykopalisk na rynku sieradzkim, wyroby kowalskie, wreszcie elementy wodociągów i fragmenty wału obronnego z grodziska. Uzupełnieniem jest materiał ilustracyjny i opisowy.

Drugim elementem wystawy jest prezentacja kolekcji numizmatycznej pt. „Znaleziska monet z okolic Sieradza w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sieradzu”. Na ekspozycji, której towarzyszy wyczerpujący opis, zaprezentowano uszeregowane chronologiczne od starożytności monety pozyskane w trakcie wykopalisk archeologicznych oraz z darów i zakupów. Przechodząc od gabloty do gabloty zapoznajemy się z historią Polski w świetle numizmatów emitowanych przez kolejnych władców od Mieszka I po Stanisława Augusta Poniatowskiego, zaborców i kolejne rządy polskie.