W piątek 14.06.2019r., Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu oraz Muzeum Okręgowe w Sieradzu zorganizowało spotkanie podczas którego wykład „Sieradzanie w Powstaniu Warszawskim”, wygłosił regionalista sieradzki Jan Pietrzak. Powstanie Warszawskie było największym zrywem militarnym w okupowanej przez Niemców Europie. Nierówna walka trwała 63 dni. 1 sierpnia 1944 r. – po latach nieludzkiej i zbrodniczej okupacji niemieckiej, która każdego dnia przynosiła nowe zbrodnie – warszawiacy chwycili za broń. Bitwa o Warszawę przyniosła zagładę miasta i  śmierć ponad 150 tys. osób. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik. W szeregach walczących w powstaniu znaleźli się mieszkańcy naszego miasta. W tej chwili mamy już ponad 30 nazwisk sieradzan, którzy uczestniczyli w powstaniu warszawskim, ale chcę zaznaczyć, że lista ta jest cały czas otwarta i nie jest wykluczone, że jeszcze się powiększy – powiedział Jan Pietrzak. Prezentacja sylwetek mieszkańców regionu, walczących w powstaniu stała się  również okazją do poznania zupełnie nowych informacji, wymagających  jednak szczegółowej weryfikacji historyczno-archiwalnej.

 

SIERADZANIE W POWSTANIU WARSZAWSKIM

  1. Mieczysław Klemens Barański ps. „Bed” 2. Teresa Bidas-Malinowska 3. Walenty Błoński 4. Zdzisława Godzińska ps. „Rakietnicka”, „Zdzisława 5. Jan Hennig 6. Irena Jakimowicz-Zarębska ps. „Ela” 7. Kazimierz Jarociński 8. Roman Jędrzejak ps. „Szary” 9. ks. Apolinary Leśniewski ps. „Maron” 10. Wojciech Zenon Kalinowski ps. „Litwin” 11. Wiesław Kalwoda 12. Kazimierz Kietliński ps. „Odrowąż 13. Longina Kluzowska ps. „Lilka 14. Kazimierz Franciszek Kościa ps. „Zaskroniec”, „1888 15. Stefan Laube 16. Halina Loga-Kolińska ps. „Średzka” 17. Jan Łempicki 18. Henryk Mąka ps. „Dulicz 19. Włodzimierz Nieściuszko-Bujnicki ps. „Wincio” 20. Stanisław Otto ps. „Marian” 21. Jan Piotrowski ps. „Tur” 22. Eugeniusz Polak 23. Anna Poniatowska 24. Barbara Cecylia Przybylska 25. Marian Rapacki 26. Zofia Bożena Raźniewska ps. „Kuba” 27. Krystyna Rychter ps. „Krystyna” 28. Józef Leszek Skrzypiński ps. „Strzęp” 29. Mieczysław Skrzypiński 30. Andrzej Stankiewicz ps. „Ankwicz” 31. Eugeniusz Stawierski ps. „Zoch” 32. Halina Wyszkowska-Pilawska ps. „Hala 33. Maria Magdalena Ziemacka (Maciejewska)

Listę opracował Jan Pietrzak