W ramach Studium Wiedzy Regionalnej, w dniu 23 lipca 2015 roku odbyło się spotkanie z p. dr Danutą Jackiewicz p.t.: „Sieradzanin Maksymilian Fajans – jeden z najwybitniejszych litografów i fotografów polskich II poł. XIX wieku”.

Sieradzanin Maksymilian Fajans (1825-1890) studiował w Szkole sztuk Pięknych w Warszawie, a następnie doskonalił swoje umiejętności w Paryżu. Po powrocie założył pracownię, która od 1862 nosiła nazwę: Zakład Artystyczno-Litograficzny i Fotograficzny.   Spuścizna artystyczna Fajansa  – litografie, chromolitografie i fotografie –  ilustrująca aktualne wydarzenia społeczne, kulturalne i gospodarcze oraz  portrety wybitnych Polaków i widoki architektoniczne jest znakomitym źródłem wiedzy o Polsce i Warszawie II poł. XIX wieku.

Wykładowi towarzyszyła promocja albumu p. t. „Maksymilian Fajans 1825-1890”autorstwa p. D. Jackiewicz