W Sieradzu urodził się 14.05.1905 r. twórca podstaw kosmonautyki, światowej sławy uczony, Ary Szternfeld. Muzeum Okręgowe w Sieradzu pragnąc spopularyzować postać tego uczonego i problematykę kosmiczną, opracowało program pod hasłem “Dziedzictwo Arego Szternfelda”, jednym z elementów stała się organizacja “Sieradzkich Konferencji Kosmicznych”.
 
Do ich organizacji Muzeum pozyskało jako współorganizatorów: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Sieradzu i Urząd Miasta w Sieradzu.
 
Pierwsza Sieradzka Konferencja Kosmiczna miała miejsce w 2010 r. Mury Sieradzkiego Muzeum Okręgowego kilkukrotnie gościły jeszcze organizatorów tego wydarzenia. VIII Sieradzka Konferencja Kosmiczna odbyła się w dniach 4-5 października 2017 r. i była poświęcona tematyce badawczej planety Mars. Od 2018 r. gospodarzem Konferencji Kosmicznej został Urząd Miasta Sieradza.