Miło jest nam poinformować o pojawieniu się na rynku wydawniczym interesującej publikacji pt. „Sieradzki folklor muzyczny”, autorstwa  Małgorzaty Dziurowicz-Kaszuby  i Piotra Dahliga. Folklor muzyczny ziemi sieradzkiej to jedno z największych  bogactw artystycznej kultury naszego regionu. Muzyka  była obecna i  towarzyszyła człowiekowi przez lata,  podczas pracy  w polu, gospodarstwie, w trakcie zabaw i uroczystości religijnych. Celem  publikacji była chęć ocalenia  ciekawego, unikatowego materiału w postaci drukowanej oraz ukazanie walorów  muzycznych i oryginalności kultury sieradzkiej wsi.  Wydania zbioru sieradzkiego folkloru muzycznego, obejmującego 254 pieśni oraz 91 melodii instrumentalnych,  podjął się Łódzki Dom Kultury, którego partnerem i konsultantem było Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Projekt został dofinansowany z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikacja obejmuje transkrypcje pieśni i melodii instrumentalnych regionu sieradzkiego i jest pierwszym tego typu wydawnictwem   w odniesieniu do Sieradzkiego. Mamy nadzieją, że zbiór sieradzkiego folkloru muzycznego przyczyni się do promocji i żywotności muzyki sieradzkiej, stanowiąc bogate źródło wiedzy  i inspiracji dla przyszłych pokoleń.