Sieradzki Rocznik Muzealny. Tom 15

Cena 30 zł
Spis treści

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy elektroniczną wersję erraty do artykułu Pani Urszuli Perlikowskiej-Puszkarskiej. Z naszej winy został zdublowany rysunek 16. Oto prawidłowy rysunek 17 oraz 18. Za pomyłkę przepraszamy autorkę oraz czytelników.