Przekazywany w ręce Czytelników najnowszy XVII tom  Sieradzkiego Rocznika Muzealnego, kolejny już raz zawiera ciekawe pod względem tematycznym artykuły, popularyzujące wiedzę o  naszym mieście, ludziach czy dorobku minionych pokoleń. w Znajdziecie  w nim wartościowe i oryginalne prace autorstwa nie tylko naszych muzealników ale i zaprzyjaźnionych pracowników naukowych innych ośrodków. Mamy nadzieję, że kolejny tom Rocznika zostanie przez Państwa należycie przyjęty i będzie zajmującą lekturą dającą kontakt  z historią i kulturą naszego regionu.

Spis treści