8 lipca (niedziela) odbyła się w Sieradzkim Parku Etnograficznym kolejna edycja “Sieradzkich Spotkań z Kulturą Ludową”. Wystąpiły zespoły ludowe z terenu Polski, m.in.: Zespół Pieśni i Tańca “Abrakadabra” z Mielca, Zespół Pieśni i Tańca “Podskok” z Aleksandrowa Łódzkiego, Zespół Pieśni i Tańca “Hanka” z Głogowa Małopolskiego, Zespół Tańca Ludowego “Bystry” z Augustowa oraz zespół “Paka Buziaka” z Jeleniej Góry. Zespoły zaprezentowały różnorodne spektrum tanecznych i muzycznych zjawisk etnograficznych z terenu całej Polski. Dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca “Abrakadabra” przedstawiły tańce lasowiackie z okolic Rzeszowa. Zespół Pieśni i Tańca “Podskok” wystąpił z repertuarem opartym na folklorze tanecznym Polski Centralnej. Z kolei Zespół Pieśni i Tańca “Hanka” zaprezentował krakowiaka i oberka. Tańce charakterystyczne dla okolic Augustowa wykonał Zespół Tańca Ludowego “Bystry”, któremu przygrywała trzyosobowa kapela. Odmienny charakter miał występ zespołu “Paka Buziaka”, który w swoim repertuarze opartym na folklorze miejskim przedstawił piosenki lwowskie. Na podkreślenie zasługuje bardzo młody wiek wszystkich wykonawców. Organizatorzy wyrażają szczególną wdzięczność wszystkim występującym oraz p. Marii Donat, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli za życzliwą współprace.