4 sierpnia 2016 r. została uroczyście otwarta nowa wystawa czasowa „Sieradzkie Orły”. Ekspozycja w szeroki sposób okazuje tematykę lotnictwa, wychodząc w swej opowieści od historii Jana Gajdy z Owieczek, który w XIX w. zbudował drewniane skrzydła i skakał z nimi z wiatraka, poprzez prezentację związanych z Sieradzem sylwetek pilotów, inżynierów, konstruktorów, kończąc na osobie gen. Mirosława Hermaszewskiego, honorowego obywatela miasta Sieradza. Prezentowane materiały pochodzą ze zbiorów Rodzin Lotników, Jana Pietrzaka, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Miasta i Rzeki Warty oraz Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Na wystawie zaprezentowano sylwetki następujących osób związanych z lotnictwem: JAN GAJDA, PAWEŁ STRZEWSZEWSKI, KAZIMIERZ KRÓLIKOWSKI, ZYGMUNT ORŁOWSKI, STEFAN KOŁODZIEJSKI, TADEUSZ SIMILAK, STANISŁAW SKARŻYŃSKI, JÓZEF ORŁOWSKI, STANISŁAW DUDZIŃSKI, ANTONI CIERPLIKOWSKI, ALFRED BAUMAN, KAZIMIERZ PASZKOWSKI, TEODOR KAWECKI, ZYGMUNT JARMICKI, PAWEŁ ŁUCZYŃSKI, STANISŁAW MALISZ, ZDZISŁAW MUTKOWSKI, FLORIAN LASKOWSKI, TADEUSZ KOŁOSZCZYK, JERZY MENCEL, LEON WILMAŃSKI, WITOLD PASZKIEWICZ, TADEUSZ PERTKIEWICZ, MAKSYMILIAN SŁAWIŃSKI, LEOPOLD KULESZA, SZYMON FIRLIT, ZOFIA FIRLIT, WITOLD AUERBACH, ANTONI MARZEC, DANIEL STERNA, WALENTY NOWCKI, JÓZEF PIECZEWSKI, BOLESŁAW MARCINIAK, MAREK WASIAK, BOHDAN WASIAK, CZESŁAW REJMAN, MIROSŁAW HERMASZEWSKI.

Wystawie towarzyszy sporządzona przez Jana Pietrzaka lista LOTNICY ZIEMI SIERADZKIEJ W POLSKICH SIŁACH POWIETRZNYCH NA ZACHODZIE, na której znalazły się następujące nazwiska: ARMANOWSKI JÓZEF, AUERBACH WITOLD BOLESŁAW, BARAŃSKI ANTONI HENRYK, BLADOWSKI FELIKS STANISŁAW, BŁASZCZYK JAN, BREŚ BRONISŁAW, BUDZIAKOWSKI JÓZEF, BURSZTYNOWICZ EDWARD, DUDZIŃSKI STANISŁAW, FIRLIT SZYMON,  GODECKI ANDRZEJ FELIKS,  GRABSKI WALENTY, GUTOWSKI ZBIGNIEW, HIBNER EDWARD (CHMIELEWSKI), JACHIMSKI STANISŁAW, JAMA STEFAN, JAWORSKI KAROL KONSTANTY, JONCZYK KAZIMIERZ, KACZMAREK FRANCISZEK , KAUCZ ANTONI, KISIELEWICZ JERZY SZYMON, KLUCHA LUCJAN, KOŁOSZCZYK TADEUSZ JÓZEF, KOPER MIECZYSŁAW, KOWALCZYK ADAM FRANCISZEK, KOWALCZYK STANISŁAW, KRZAKOWSKI ALEKSANDER, LETKI STANISŁAW, MARTEL LUDWIK, MATUSIAK CZESŁAW, MENCEL JERZY STANISŁAW, MICHALAK BOLESŁAW, MODRANY STANISŁAW, ORŁOWSKI JÓZEF, OSEŁKOWSKI WIESŁAW MARCIN, PASZKIEWICZ WITOLD WOJCIECH, PERKOWSKI MIECZYSŁAW, PERTKIEWICZ TADEUSZ KAZIMIERZ, SKARŻYŃSKI STANISŁAW JAKUB, ŚCIBIOR SZCZEPAN, WIĄTCZAK IRENEUSZ ADAM, ŚWIĄTKOWSKI CZESŁAW,  WILMAŃSKI LEON, WOŹNIAK BOLESŁAW, ZYCH STANISŁAW.

Mamy nadzieję, że wystawa przybliży szerokiemu gronu odbiorców historię sieradzkiego lotnictwa. Ekspozycja prezentowana będzie do 23 października 2016 r. Zapraszamy do zwiedzania.