W Sieradzkim Parku Etnograficznym w dn. 6 lipca odbyła się pierwsza z trzech zaplanowanych na okres wakacyjnych imprez folklorystycznych. Na scenie zaprezentowały się: Sieradzka Kapela Ludowa, Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie” (pow. tomaszowski) oraz zespoły śpiewacze i kapele ludowe z terenu gminy Bedlno ( pow. kutnowski). Wszyscy występujący to uczestnicy i laureaci wielu przeglądów i festiwali folklorystycznych.

Zgromadzona publiczność mogła posłuchać i oglądać folklor muzyczny i taneczny z regionów sieradzkiego (Sieradzka Kapela Ludowa), opoczyńskiego („Ciebłowianie”) i łowickiego (zespoły z Gm. Bedlno).

Pomimo przejmującego skwaru publiczność bawiła się doskonale.