16 lipca w sieradzkim skansenie odbyła się pierwsza z trzech zaplanowanych na ten rok imprez pod wspólnym tytułem: „Sieradzkie Spotkania z Kulturą Ludową”. Główną atrakcją był występ zespołu „Ziemia Sieradzka” prowadzonego przez p. Katarzynę Kałuziak, instruktor tańca. Grupa zaprezentowała się w repertuarze obejmującym tańce narodowe (polonez , krakowiak) oraz w tańcach sieradzkich (chodzony, owijok, kujawiak, polka dreptana). Zespół wykonał kilka zabaw tanecznych związanych głownie z obrzędowością weselną, np. taniec z koniem, taniec do stołka. Artyści, w zależności od pochodzenia tańców, występowali w strojach sieradzkich lub krakowskich. Zespół istniejący dopiero od dwóch lat zaprezentował nad wyraz wysoki poziom kunsztu artystycznego.

Dodatkową atrakcją niedzielnej imprezy były występy solistek i solistów oraz par tanecznych ze Szkoły Tańca Katarzyny Kałuziak. Zgromadzona publiczność mogła podziwiać tancerki i tancerzy w popisach tańców latynoamerykańskich, starofrancuskich i hinduskich.

Niedzielne Spotkania należy uznać za udane, tym bardziej, że pogoda tym razem dopisała.

Organizatorami imprezy byli: fundacja Wspierania kultury Miasta Sieradza oraz Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Spotkania odbyły się dzięki dofinansowaniu projektu przez Urząd Miasta Sieradza. Na następne występy zapraszamy już  za dwa tygodnie, 30 lipca.