27 lipca b.r. w Sieradzkim Parku Etnograficznym odbyły się kolejna impreza folklorystyczna realizowane w ramach cyklu „Sieradzkich Spotkań z Kulturą Ludową”. Jako pierwszy przed zgromadzoną publicznością zaprezentował się zespół śpiewaczy „Kaliny” z Galewic i Rzeczycy (pow. poddębicki). Zespół przedstawił repertuar mieszany: sieradzki i łęczycki. Drugim wykonawcą była Kapela Ludowa „Ozorkowianie” (działająca przy Domu Kultury w Ozorkowie, kierowana przez Tadeusza Pietrasika), którą przedstawiła mieszany repertuarze oparty na melodiach i przyśpiewkach z regionu łęczyckiego i łowickiego.